วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
           
 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
                   - การเปลี่ยนแปลงคำ
                   - การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค

            - การเปลี่ยงแปลงคำ
                            ๑. การเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคำ
                            ๒. การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำ
                            ๓. การเลิกใช้คำเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นคำใหม


          การเปลี่ยนแปลงรูปประโยค
                             ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปประโยค
                             ๑. ประโยคกรรมมีมากขึ้น เช่น
                                                      วันเดินทางฉันยังไม่ได้กำหนด
                                                      คนร้ายถูกตำรวจจับได้แล้ว
                                                     รถยนต์จำนวนมากถูกผลิตที่เมืองนี้

                                ๒.มีประโยคที่ใช้ สรรพนาม "มัน" ขึ้นต้นประโยค โดยที่สรรพนามมันไม่ได้แทนที่ สัตว์หรือสิ่งของ   เช่น
                                                   มันถึงเวลาแล้วที่ต้องขยัน
                                                   มันเป็นการง่ายที่จะเข้าใจผิด
                                                   มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องอบรมลูก
                              ๓. ประโยคต่างๆมีบุพบทโดยไม่จำเป็นต้องมีมากขึ้น ทำให้ประโยคยาวขึ้น  เช่น
                                                   ส่วนมากของเอกสารได้สูญหายไป
                                                   โครงการภายใต้การนำของ ดร.บัวตอง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
                              ๔. ประโยคต่างๆมีอาการนามมากขึ้น เช่น
                                                    การสะดุดหยุดลงของการค้าทำให้พวกพ่อค้าสูญหายไป
                                                    การกวาดล้างผู้ประกอบมิจฉาชีพได้ผลดีสงผลให้อาชญากรรมลดลง   
                               ๕.มีประโยคที่นำส่วนขยายมาไว้ต้นประโยค   เช่น
                                                  จากการตรวจค้นภายในรถ ตำรวจพบหลักฐานหลายอย่าง 
                                                  เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระผมไม่มีความเห็น                     


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น